Životné Poistenie

Život sa pohybuje rýchlo

Partnerské Poisťovne

 

poistovna-logo-aegon-poistovna-2.pngallianz-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp-1.pngaxa-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp.pngkooperativa-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp-1.pngunion-poistovna-povinne-zmluvne-poistenie-pzp-1.png

 

Životné Poistenie

Poistenie osôb je rýchlo rastúcou oblasťou služieb a stalo sa už významnou súčasťou našej komplexnej ponuky. Podnikatelia, manažéri a zamestnanci firiem, ktorým poskytujeme servis v oblasti firemného poistenia alebo zamestnaneckých výhod, oceňujú, že u jedného partnera a na jednom mieste môžu získať aj kvalitné súkromné poistenie.

Základnou súčasťou poistnej ochrany osôb je bezpochyby kvalitné životné a úrazové poistenie. Na ne nadväzuje poistenie rodinných domov, vybavenia domácností, automobilov, zodpovednosti za škodu a ďalšie druhy poistenia. Pre každého klienta vyhľadáme optimálne riešenie z ponuky všetkých poisťovní na trhu a vďaka širokej sieti našich pobočiek dokážeme poskytovať osobný servis po celom území SR.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

- Životné poistenie (rizikové, kapitálové, investičné)

- Úrazové poistenie

- Zdravotné poistenie

- Nemocenské poistenie

- Dôchodkové poistenie

- Poistenie právnej ochrany

 

 

Životné Poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod.

Druhou významnou zložkou životného poistenia je dnes sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy.

 

Úrazové Poistenie

Úrazy sú dnes bohužiaľ neodmysliteľnou súčasťou nášho uponáhľaného životného štýlu a ohrozujú deti aj dospelých. Jazdíme na aute, na motocykli alebo na bicykli, aktívne trávime čas pri športe. Nebezpečné môžu byť aj bežné činnosti v kuchyni či kúpeľni, k úrazom dochádza aj v zamestnaní.

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

Poistenie pre prípad smrti úrazom - za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu - táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.

Poistenie denného odškodného alebo času liečenia - vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

 

Zdravotné Poistenie

Zdravie je naša najcennejšia vec, na tom sa určite všetci zhodneme. V dnešnej dobe však závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie.

Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a zaujímavú preventívnu starostlivosť.

 

Poistenie Nemocenské

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Pre osoby samostatne zárobkovo činné (živnostníci) nie je štátne nemocenské poistenie povinné ako u zamestnancov, a preto si ako alternatívu môžu vybrať poistenie súkromné a získať tak oveľa vyššiu dennú náhradu.

 

Dôchodkové Pripostenie

Dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom je produktom dlhodobého sporenia, ktorý je výrazne podporovaný štátom priamym príspevkom, ako aj daňovými úľavami. Aj preto ho má uzavreté už viac ako 4,5 mil. občanov.

Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka, a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov dôchodkových fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav a štátnej pomoci

 

 

Poistenie právnej ochrany

Právne prostredie okolo nás je čoraz náročnejšie, zákony sa menia veľmi často, a tak účinne obhajovať svoje práva nie je pre väčšinu občanov vôbec jednoduché. Veľké firmy alebo inštitúcie niekedy zneužívajú aj to, že občan váha, či si v danej veci vziať právnika a uhradiť nemalé náklady s nejasnou vyhliadkou na úspech. To bohužiaľ vedie k tomu, že na obranu svojich práv často rezignujeme a s nespravodlivosťou sa zmierime.

Medzi tými, ktorí neobhajujú svoje práva, však nemusíte byť aj vy. Stačí si uzavrieť poistenie právnej ochrany, teda akéhosi „predplateného právnika“. Z tohto poistenia sa potom hradí nielen odmena právnemu zástupcovi, ale aj najrôznejšie poplatky za súdnych znalcov a pod.

 

- právna ochrana vodiča a vozidla

- právna ochrana pri pracovnom vzťahu

- právna ochrana rodiny

 

Právna ochrana vodiča a vozidla

Najčastejšie uzatvoreným druhom poistenia právnej ochrany je poistenie vodiča a vozidla. Pri prevádzke vozidla sa totiž s paragrafmi môžeme stretnúť veľmi ľahko. Od reklamácie vady vozidla po jeho kúpe, sporu s autoservisom v prípade nekvalitnej opravy, sporu s poisťovňou o výšku plnenia z havarijného poistenia až po riešenie dopravných priestupkov s políciou alebo súdne spory o zavinení dopravnej nehody.

Pri všetkých týchto, ale aj ďalších situáciách sa poistenie právnej ochrany ukáže ako neoceniteľný pomocník v núdzi

 

Právna ochrana pri pracovnom vzťahu

Spory so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede, nesprávne odškodnenie pracovného úrazu alebo priestupkové či trestné konanie vyplývajúce z vášho pracovného zaradenia. Práve v týchto prípadoch veľmi oceníte poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu a s pomocou právnikov, skúsených v pracovnom práve, dokážete účinne ochrániť svoje záujmy.

Poistenie právnej ochrany pri pracovnom vzťahu môže byť uzatvorené samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany.

 

Právna ochrana rodiny

Pri bežnom živote riešime celý rad právnych situácií, najčastejšie ako spotrebitelia, keď reklamujeme nekvalitný tovar alebo službu, domáhame sa náhrady škody, ktorú nám spôsobil niekto iný alebo riešime spor s poisťovňou o riadnu výplatu z úrazového poistenia dieťaťa.

Poistenie právnej ochrany rodiny je tým správnym riešením, ktoré nám poskytne pokoj a istotu v takýchto situáciách. Môže byť uzatvorené buď samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany.