Prečo sa neoplatí predčasne zrušiť životnú poistku?

Väčšina poisťovní pri zrušení poistenia do 3 rokov nevypláca žiadne peniaze! Všetky peniaze, ktoré ste si dovtedy sporili, už neuvidíte. Uzatvorili ste si životné poistenie, ale vyskytol sa vám dôvod, na základe ktorého chcete poistenie zrušiť či ukončiť? Máte právo podať výpoveď.
Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie

  • dožitie sa konca poistného obdobia
  • rozhodnutie zrušiť poistnú zmluvu s výplatou odkupnej hodnoty
  • možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na životné poistenie
  • odmienutie plnenia poisťovateľom
  • úmrtie poisteného

Ako postupovať pri výpovedi životného poistenia?

Jednoduchý postup vám zabezpečí, že vytvorenie a zaslanie výpovede vám nezaberie veľa času. Zadajte do formulára potrebné údaje a vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie na mieru! Ak je potrebný priložiť nejaký doklad (napr. Úmrtný list v prípade úmrtia poisteného), priložte ho.

Následne danú výpoveď zašlite na adresu svojej poisťovne, ktorú nájdete v sekcii „Poisťovne“.

 
Kontakt Kontaktujte nás