Keď nie ste spokojný so svojou poistkou na dom či byt, môžete ju vypovedať, ale mali by ste dodržať isté lehoty a postup. Poisťovne zvyčajne majú pri zrušení poistky vlastné pravidlá a riadia sa aj podľa Občianskeho zákonníka.


Výpoveď súčasnej poistnej zmluvy musíte doručiť na adresu poisťovne najneskôr do 18.06.2016, poistenie zanikne 30.07.2016.


Dôvody pre výpoveď poistenia nehnuteľnosti - domu, bytu, chaty a domácnosti

  • koniec poistného obdobia – predpokladá doručenú výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zánik poistenej nehnuteľnosti
  • zmena osoby vlastníka nehnuteľnosti
  • zákonne bez udania dôvodu do 2 mesiacov od uzatvorenia
  • po poistnej udalosti do 3 mesiacov od jej oznámenia – od podania výpovede začína plynúť mesačná výpovedná lehota

Ako pri výpovedi poistenia nehnuteľnosti postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti.

Z daného dôvodu potom vyplýva, či je potrebné doložiť výpoveď poistenia aj nejakým potvrdením, či už je to:

  • Potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti – pri zániku poistenej nehnuteľnosti
  • Kópia kúpnej zmluvy či listu vlastníctva – pri zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti

V ostatných prípadoch prílohy k výpovedi nie sú potrebné, je však nutné dodržať časové lehoty, najmä 6-týždňovú výpovednú lehotu pred koncom poistného obdobia. Adresy jednotlivých pobočiek nájdete v sekcii ”Poisťovne“.