Výpoveď je kvôli výpovednej dobe potrebné doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Na vygenerovanie papierovej výpovede zmluvy použite nasledujúci formulár. Systém pre Vás vygeneruje dokument, ktorý môžte vytlačiť a zaslať poisťovni doporučenou zásielkou, alebo doručiť osobne na pobočku. V prípade poisťovne Kooperativa je na základe ich Všeobecných poistných podmienok nutné doručiť výpoveď doporučenou zásielkou.
Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede:

  • pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
  • pri vyradení vozidla z evidencie je potrebné priložiť potvrdenie o totálnej škode na motorovom vozidle / potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie MV
  • pri odcudzení vozidla je vyžadovaný protokol o nahlásení odcudzenia motorového vozidla Polícii SR.
Kontakt Kontaktujte nás