Úhrada Poistného

Všetky potrebné údaje, t.j. kam, kedy a koľko treba zaplatiť nájdete aj v emaile, ktorý vám po uzatvorení poistenia pošleme. V klientskej zóne nájdete aj kompletný prehľad všetkých platieb – uskutočnených aj očakávaných – a možnosť zaplatiť za poistenie bez potreby opätovného vypĺňania platobných údajov. Všetko rýchlo, pohodlne a bezpečne.

Robíme všetko preto, aby sme šetrili váš drahocenný čas, nemusíte myslieť ani na termíny platieb. S dostatočným časovým predstihom vám e-mailom pripomenieme blížiaci sa termín splátky. 


1. Internetbanking

Internetbanking je služba elektronického bankovníctva. Pomocou nej si klient môže zaplatiť potrebné účty či poplatky bez toho, aby musel navštíviť pobočku. Jediné, čo potrebuje, je internetové pripojenie a vlastný prístup do svojho internetbankingu. Navyše si môže sledovať stav a pohyby na svojom účte. Konto mu je vytvorené pri zriaďovaní účtu, ak má o takúto službu záujem, alebo si ju dodatočne vybaví.

Platba poistenia cez internetbanking

V rámci platby za poistenie má klient možnosť ihneď po uzatvorení a odoslaní návrhu na poistnú zmluvu poistné na dané poistenie aj uhradiť. V súčasnosti už ide o pomerne často využívaný spôsob platenia nielen za poistenie, ale aj za každodenné bežné platby.

Čo je k platbe potrebné?

platbe cez internetbanking potrebuje klient údaje o príjemcovi – číslo účtu, variabilný, konštantný či špecifický symbol, ak je udaný a sumu.K dispozícii sú mu aj rôzne nastavenia, ako napr. urýchlenie platby, či odvolateľnosť, či platbu s neskorším dátumom splatnosti a pod.K samotnému zrealizovaniu platby potom dochádza buď prostredníctvom GRID karty, alebo cez SMS kľúč, ktorý je potrebný mať aktivovaný. Je tak dodržaná bezpečnosť každého prevodu peňazí.

 

 

2. Bankový prevod na pobočke

Kto príliš nedôveruje internetovým službám a najradšej si vybavuje všetko osobne, má k dispozícii bankový prevod priamo na pobočke banky. Ide síce o osobný spôsob platby, vyžaduje oveľa dlhší čas – či už na spracovanie platby alebo aj na samotné vybavenie, keďže to nie je služba aktívna 24 hodín denne.

Postup v banke

Klient príde do pobočky, vypíše príslušné tlačivo na prevod peňazí a odovzdá peniaze. Prevody však medzi bankami trvajú dlhší čas, cca 2 pracovné dni. Pri uzatváraní poistenia preto treba prihliadať na tento fakt, a v prípade nutnosti okamžitého zaplatenia poistného, dať radšej prednosť inej forme.

 

 

3. Platba poštovou poukážkou

Platba poštovou poukážkou je klasická forma, ako uhradiť rôzne druhy poplatkov či účtov. Je však rovnako aj dlhšou, čo sa týka času pripísania na účet príjemcu. Stále je ale veľa klientov, ktorí dávajú takejto forme prednosť.

Postup na pošte

Platba sa uskutočňuje prostredníctvom poštovej poukážky na pobočke pošty. Vyplnenú poštovú poukážku spolu s peniazmi odovzdá klient na pošte. Pošta túto transakciu spracuje a suma je pripísaná na príslušný bankový účet príjemcu. Je nutné vypísať variabilný symbol, čo je číslo návrhu.

 

 

Postup pri nezaplatení poistného

 

Uzatvorenie zmluvy PZP a platba poistného

Podobne ako iné zmluvy, aj zmluva na povinné zmluvné poistenie sa stáva platnou po zaplatení príslušného poistného. Aj keď sa všeobecne uvádza lehota pri online PZP 15 dní (najmä kvôli platnosti dočasnej bielej karty). je vždy lepšie uhradiť poistné čo najskôr.

Je vždy najlepšie uhradiť poistné čo najskôr, lebo si môžete byť istí, že uzatvorené PZP Vám naozaj aj zaručí, že ak spôsobíte škodu tretej osobe, z Vášho PZP mu bude nahradená. V prípade, ak síce zmluvu na povinné zmluvné poistenie uzatvorenú mať budete, ale platbu neuskutočníte, môžete mať v prípade dopravnej nehody problém s dosiahnutím toho, aby poisťovňa Vami spôsobenú škodu nahradila.

Uzatvorené povinné zmluvné poistenie je dobrá vec, zo zákona splnená povinnosť, ale zaplatené PZP je aj vec užitočná a nebudú Vás čakať problémy s uplatňovaním nároku.

 

Nezaplatenie poistného za PZP neznamená zrušenie

Ak nezaplatíte za svoje uzatvorené PZP, či už polročnú alebo štvrťročnú splátku, poisťovňa Vám má právo zaslať upomienky na úhradu poistného za PZP. Ak však ani po výzvach poistné nezaplatíte, zmluvu na povinné zmluvné poistenie Vám vypovie.

Zo zákona však máte povinnosť sa v danej poisťovni opäť poistiť, minimálne na zostávajúce obdobie z predchádzajúcej zmluvy. Jedinou – nepríjemnou zmenou je, že sa Vám poistné zmení podľa aktuálnych sadzieb. Veľmi ľahko sa tak stane, že Vaše povinné zmluvné poistenie už také výhodné nebude.

Čo robiť, aby k výpovedi PZP neprišlo?

  • Ak viete, že momentálne nebudete môcť splátku na PZP zaplatiť, oznámte to poisťovni
  • Požiadajte ju o odklad alebo splátky.
  • Komunikácia s poisťovňou je vždy lepšie riešenie ako ignorovanie a upomienky bez reakcií.

 

Ani koncom poistného obdobia sa Vám PZP automaticky nekončí!

Ani koniec poistného obdobia pre Vaše PZP neznamená, že sa Vám zruší a môžete si vybrať inú poisťovňu pre povinné zmluvné poistenie. Ak chcete poisťovňu zmeniť, musíte zaslať výpoveď šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Až následne si uzatvoriť nové PZP. Ak lehotu nestihnete, nasledujúce poistné obdobie musíte mať PZP uzatvorené v rovnakej poisťovni.

Ako najlepšie platiť poistné na PZP?

Už pri uzatváraní zmluvy na povinné zmluvné poistenie je dobré zvážiť si svoje možnosti a určiť taký termín a spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje. Ročné, polročné či štvrťročné poistné obdobia dávajú klientom viac možností. Rovnako tak aj viacero spôsobov, ako za PZP zaplatiť. Výhodný online spôsob, či internetbanking, ako aj bankový prevod či poštová poukážka. Je teda výlučne na klientovi, aká forma mu najviac vyhovuje, aby mal svoje povinné zmluvné poistenie uzatvorené a platné. A aby ani platba poistného za PZP nepredstavovala pre neho problém.