Vstup do poistenia

 

K uzavretiu havarijného poistenia je nutné vykonať obhliadku a fotodokumentácia vozidla, aby poisťovňa mala dôkaz o tom, že vozidlo je nepoškodené. Po odsúhlasení ceny poistenia dohodneme s vami termín a miesto obhliadky pre vyhotovenie fotodokumentácie poisťovaného vozidla pred vstupom do poistenia.

Obhliadka vozidla pri havarijnom poistení nie je nutná u nových vozidiel kúpených v SR. Akonáhle však vozidlo opustí show-room, je vnímané ako ojazdené bez ohľadu na to, či má najazdených 30 alebo 3 000 km.

Ojazdené vozidlá a dovozy, prijímané do havarijného poistenia, obvykle musia absolvovať obhliadku vozidla, pri ktorej sa zhotovuje aj fotodokumentácia, ktorá je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. Podrobne sa zaznamenajú všetky (drobné) poškodenia vozidla, skontroluje sa VIN kód vozidla a zapíšu sa akékoľvek odchýlky od štandardu pre daný typ vozidla, napr. dodatočne namontovaná alebo výrobcom namontovaná doplnková výbava.

Obhliadkou vozidla pred uzatvorením havarijného poistenia sa chráni ako poisťovňa, tak aj klient, ktorý v prípade poistnej udalosti môže argumentovať tým, že v čase obhliadky vozidla takéto poškodenie nebolo zaznamenané v protokole z obhliadky vozidla a ani vo fotodokumentácii a môže si uplatniť svoj nárok na poistné plnenie.

Obhliadky vozidla vykonávajú buď k tomu určené pracoviská príslušnej poisťovne alebo k tomu oprávnení poradcovia či poisťovací makléri.


Na obhliadku vozidla pri vstupe do havarijného poistenia je potrebné pristaviť vozidlo očistené od hrubých nečistôt a priniesť doklady od vozidla – technický preukaz, prípadne potvrdenie o emisnej a technickej kontrole