Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

Wüstenrot Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-wustenrot-2.png


Povinné Zmluvné Poistenie 


Štandard 

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Spoluúčasti

  • Bez Spoluúčasti

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Asistenčné Služby

V cene