Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

Kooperatíva Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-kooperativa-7.png


Povinné Zmluvné Poistenie 


Partner

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Europartner

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
2 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Spoluúčasti

  • Bez Spoluúčasti

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Asistenčné Služby

V cene

Benefity v cene poistenia


  • Úraz posádky
Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla do výšky 3 319,39 € pre každú jednu osobu

 

  • Batožina vodiča a členov posádky
Rozšírenie poistenia o krytie batožiny vodiča a členov posádky do výšky 500,00 € pre všetky poškodené osoby spolu

 

  • Asistenčné služby
Kompletný rozsah, limity krytia a podmienky poskytovania asistenčných služieb nájdete v dokumente Asistenčné služby PZP PARTNER a EUROPARTNER
Kontakt Kontaktujte nás