Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

Komunálna Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-komunalna-poistovna-3.png


Povinné Zmluvné Poistenie 


Garant PLUS

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Eurogarant PLUS

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
2 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Spoluúčasti

  • Bez Spoluúčasti

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Asistenčné Služby

V cene

 

Benefity v cene poistenia

 

  • Úraz posádky
Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla do výšky 3 319,39 € pre každú jednu osobu

 

  • Batožina vodiča a členov posádky
Rozšírenie poistenia o krytie batožiny vodiča a členov posádky do výšky 500,00 € pre všetky poškodené osoby spolu

 

  • Asistenčné služby
Kompletný rozsah, limity krytia a podmienky poskytovania asistenčných služieb nájdete v dokumentoch Asistenčné služby GARANT plus a EUROGARANT PLUS
 
 
 

Pripoistenia

 
  • Živel
 
Maximálny limit plnenia do výšky 500 € za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia so spoluúčasťou 10 %

  • Asistenčné Služby ŠPECIÁL PLUS
  • Asistenčné Služby OPTIMUM PLUS

 

Poskytuje tieto zľavy na poistnom: 

  • Bonus za bezškodový priebeh do 60 %
  • Zľava za ročný spôsob platby 3 %
  • Produktové zľavy (týkajú sa dôchodcov/ZŤP, historických vozidiel) - vo výške max. 20 %.