Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

Generali Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-generali-10.png

 

Povinné Zmluvné Poistenie - AUTOMATIK


Štandard 

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Plus

Limity poistného plnenia :
6 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
6 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Spoluúčasti

  • Bez Spoluúčasti

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Asistenčné Služby

V cene

 

Rozsah poistenia

Z povinného zmluvného poistenia za vás nahradia tieto škody:

  • Ujmy vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením,
  • Škody na majetku poškodených osôb,
  • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením v súvislosti s uplatňovaním vyššie uvedených nárokov,
  • Ušlý zisk