Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

AXA Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-axa-15.png


Povinné Zmluvné Poistenie 


Štandard 

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
2 500 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

Štandard 

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
7 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

PZP PLUS

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
2 500 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

  • pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10/5 tis. €

PZP PREMIUM

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
7 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

  • pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20/10 tis. €
  • pripoistenie batožiny s limitom 500 €
  • pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni
  • pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 tis. €

Spoluúčasti

  • Bez Spoluúčasti/ Spoluúčasť pri pripoisteniach

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Asistenčné Služby

V cene

 

Rozsah poistenia

Zo zákona za vás AXA poisťovňa uhradí tieto škody

  • Ujmy vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením,
  • Škody na majetku poškodených osôb,
  • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením v súvislosti s uplatňovaním vyššie uvedených nárokov,
  • Ušlý zisk.