Povinné zmluvné poistenie

Rýchlo a jednoducho

porovnať ceny
porovnať ceny

Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-allianz-11.png

 

Povinné Zmluvné Poistenie 


Basic

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

povinná spoluúčasť

možnosť pripoistiť asistenčné služby Allianz Assistance za 3,29 €

Štandard

Limity poistného plnenia :
5 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

možnosť pripoistiť asistenčné služby Allianz Assistance za 3,29 €

Optimal

Limity poistného plnenia :
10 000 000 Eur  (škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
5 000 000 Eur  (škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci)

možnosť spoluúčasti

asistenčné služby v cene

Spoluúčasti

  • Bez Spoluúčasti
  • 100 

Územná Platnosť

Územie SR a členských štátov EÚ alebo iných štátov

Amortizácia

Výplata škody bez amortizácie

Modul Basic

Je určený pre príležitostných vodičov, ktorí menej jazdia a ponúka:

  • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
  • povinnú spoluúčasť
  • asistenčnú službu Allianz Assistance, za príplatok 3,29 EUR

 

Modul Standard

Je určený pre bežných vodičov a ponúka:

  • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
  • asistenčnú službu Allianz Assistance, za príplatok 3,29 EUR
 

Modul Optimal

Je určený pre každodenných vodičov a ponúka:

  • vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
  • bezplatnú asistenčú službu Allianz Assistance
  • možnosť spoluúčasti