wustenrot-2.jpgPoisťovňa Wüstenrot, patriaca k finančnej skupine pochádzajúcej z Nemecka a Rakúska, vznikla v januári 2004. Univerzálna licencia poisťovne Wüstenrot jej umožňuje ponúkať širokú škálu produktov a komplexných poistných riešení. Aj preto v roku 2006 získala poisťovňa Wüstenrot v Zlatej minci ocenenie za objav roka a v roku 2007 ocenenie Zlatej mince v kategórii investičného poistenia.

Okrem produktov životného poistenia (od poskytnutia súkromného sirotského dôchodku v detstve, finančného zabezpečenia štúdia až po vyplácanie súkromného dôchodku) ponúka poisťovňa Wüstenrot aj atraktívne produkty neživotného poistenia, ako napríklad poistenie bývania či zodpovednosti za škodu. V máji 2004 poisťovňa Wüstenrot predstavila revolučnú novinku – ako prvá zaviedla na slovenskom trhu kategorizáciu automobilov povinného zmluvného poistenia Wüstenrot, a to podľa výkonu motora.

Práve zavedením kategorizácie podľa výkonu motora a nie jeho objemu, tak ponúka mnohým zvýhodnené poistenie. Okrem jednoduchého a prehľadného sadzobníka PZP Wüstenrot, poskytuje poisťovňa aj poistenie prívesu (už za 1 Euro), poistenie prívesu až do hmotnosti 3 500 kg a nadštandardné asistenčné služby pre každého klienta zadarmo.


Kontaktné informácie Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

IČO

31 383 408

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.757/B


Zákaznícky servis

0850 60 60 60
(+421) 2 33 068 800

Hlásenie škôd

(+421) 2 33 068 805

Asistenčná služba

(+421) 2 33 068 805

E-mail

infopoistovna@wuestenrot.sk

Web stránky

www.wuestenrot.sk

Sociálne siete

Facebook

Kontakt Kontaktujte nás