uniqa-2.jpgPoisťovňa UNIQA, pôvodne pôsobiaca pod obchodným menom Poisťovňa OTČINA, bola založená v roku 1990. Viac ako 300 zamestnancov poisťovne UNIQA a približne 400 obchodných zástupcov sa stará o kvalitnú prevádzku jej širokej obchodnej siete. Medzinárodné know-how najväčšieho rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Group Austria prináša skúsenosti z ekonomiky a služieb vyspelých európskych krajín a poskytuje finančnú istotu v poskytovaní novej generácie poistných služieb.

Univerzálnosť poisťovne UNIQA spočíva v poskytované širokého spektra poistných produktov v oblasti životného i neživotného poistenia. Okrem životného poistenia, investičného životného poistenia či úrazového poistenia, poisťovňa UNIQA poskytuje i ďalšie formy poistnej ochrany, ako napríklad cestovné poistenie, poistenie vozidla, či poistenie bytu a domu.

Okrem spomínaných poistných produktov je v rámci neživotného poistenia možné uzatvoriť aj povinné zmluvné poistenie UNIQA. Pre nových klientov, ktorí si uzatvoria PZP UNIQA, ponúka poisťovňa systém bonusov a malusov, vďaka ktorému môže napríklad klient za prvý rok bezškodového priebehu získať bonus vo výške 10 %. Tento bonus za bezškodový priebeh možno získať až do výšky 50 % z poistného.


Kontaktné informácie UNIQA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

UNIQA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27

IČO

00 653 501

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.843/B


Zákaznícky servis

0850 111 400
(+421) 2 57 88 32 11

Fax

(+421) 2 57 88 32 10

Hlásenie škôd

0850 111 400

Asistenčná služba

(+ 421) 2 582 52 188 (pre poistenie auta)
(+421) 2 544 11 029 (pre cestovné poistenie)
(+421) 02 544 11 029 (pre poistenie nehnuteľnosti)

E-mail

poistovna@uniqa.sk

Web stránky

www.uniqa.sk

Kontakt Kontaktujte nás