union-2.jpgPoisťovňa Union pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1992. Napriek pomerne krátkej histórii je jednou z najskúsenejších poisťovní, a to aj vďaka skutočnosti, že je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V. Vďaka tomu môže čerpať skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy a využívať ich v prospech slovenských klientov.

Union a. s., ktorá je vedúcou poisťovňou predovšetkým v oblasti cestovného a individuálneho zdravotného poistenia, má tiež silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia. V rámci neživotného poistenia ponúka poisťovňa Union aj možnosť uzatvorenia poistenia motorového vozidla, ktorého súčasťou je i povinné zmluvné poistenie Union.

Charakteristické pre PZP Union je najmä jeho uzatváranie na základe parametra hmotnosti, ktorý je na slovenskom trhu novinkou. Okrem tohto parametru si však poisťovňa Union všíma aj výkon vozidla, vek držiteľa automobilu, ako aj jeho zodpovednosť pri jazdení. Na základe vzájomnej kombinácie týchto parametrov potom ponúka ceny poistného šité na mieru daného klienta. Povinné zmluvné poistenie Union existuje v dvoch základných podobách – PZP Optimum a PZP Excellent.


Kontaktné informácie Union poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Union poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava

IČO

31 322 051

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B


Zákaznícky servis

0850 111 211
(+421) 2 2081 1811

Fax

(+421) 2 53 42 11 08

Hlásenie škôd

0850 111 211
(+421) 2 2081 1811

Asistenčná služba

0850 111 211
(+421) 2 2081 1811

E-mail

union@union.sk

Web stránky

www.union.sk

Sociálne siete

Facebook
Google+

 

Kontakt Kontaktujte nás