postova-banka-2.jpgHistória Poštovej poisťovne siaha až do roku 1940, kedy bola v Bratislave založená poisťujúca účastinná spoločnosť Tatra. Tatra bola v tej dobe najväčšou poisťovňou na území Slovenského štátu a spočiatku ponúkala poistenie len proti škodám spôsobených požiarom a bleskom, neskôr aj povodňou a víchricou.

V roku 1995 bola zakladateľskou listinou založená Poisťovňa TATRA, ktorá o rok neskôr získala licenciu Ministerstva financií SR na poskytovanie poisťovacích služieb. V máji 2008 Poisťovňu TATRA odkúpila Poštová banka, a.s. a krátko na to sa zmenilo aj meno poisťovne na Poisťovňa Poštovej banky. Od mája 2015 vystupuje poisťovňa pod novým obchodným menom, a to Poštová poisťovňa, a.s.

Poštová poisťovňa, rovnako ako samotná Poštová banka, sa zameriava predovšetkým na klientelu v malých mestách a na dedinách, pre ktorú ponúka aj špecifické poistné produkty. Okrem klasických produktov poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, cestovného poistenia či životného poistenia, ponúka Poštová poisťovňa aj unikátny produkt – poistenie pohrebných nákladov.


Kontaktné informácie Poštová poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Poštová poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO

31 405 410

Obchodný register

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 953/B


Zákaznícky servis

(+421) 2 330 00 031

Fax

(+421) 2 596 08 155

E-mail

info@posto.sk

Web stránky

www.postovapoistovna.sk

Kontakt Kontaktujte nás