slovenska-sporitelna-2.jpgPoisťovňa Slovenskej sporiteľne je životnou poisťovňou, pôsobiacou na slovenskom poistnom trhu od roku 2003, kedy bola členom medzinárodnej bankovej skupiny Erste Group. Neskôr v roku 2008 sa jej poisťovacia časť s-Versicherung predala, čím Poisťovňa SLSP prešla k poisťovacej skupine Vienna Insurance Group

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa špecializuje na tzv. bankopoistenie, ktoré predstavuje poistné produkty určené pre bankových klientov Slovenskej sporiteľne. Jej hlavným distribučným kanálom je pobočková sieť Slovenskej sporiteľne, pričom predaj poistných produktov sa realizuje prostredníctvom bankových poradcov.

V rámci životného poistenia ponúka Poisťovňa Slovenskej sporiteľne produkty kapitálovo-investičného poistenia, kapitálového životného poistenia, manažovaného investičného životného poistenia, indexovo-viazaného životného poistenia, rizikového poistenia k úveru a rizikového poistenia úrazovo orientovaného.


Kontaktné informácie Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

Sídlo spoločnosti

Tomášikova 48
832 68 Bratislava 3

IČO

35 851 023

Obchodný register

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3085/B


Zákaznícky servis

(+421) 2 48 629 300

Fax

(+421) 2 48 627 040

E-mail

pslsp@pslsp.sk

Web stránky

www.pslsp.sk

Kontakt Kontaktujte nás