onlia-2.jpgOnlia je digitálna poisťovacia značka, ktorej prevádzkovateľom je Union poisťovňa, a.s. Onlia vstúpila na slovenský poisťovací trh v roku 2015, jej materská spoločnosť si však úspešne buduje meno spoľahlivého a dôveryhodného partnera už od roku 1992.

Značka Onlia ponúka širokej verejnosti možnosť uzatvoriť si auto poistenie, ktoré sa skladá zo štyroch základných poistení a rôznych doplnkových pripoistení. Klient si môže uzatvoriť PZP aj ktorékoľvek zo základných poistení samostatne, alebo môže využiť ich kombináciu. Okrem poistenia auta poskytuje aj úrazové poistenie, cestovné poistenie a poistenie batožiny.

Poisťovacia značka Onlia poskytuje svoje služby individuálnym klientom s možnosťou vyskladania poistenia na mieru. V rámci frekvencie platby si môžu klienti vybrať medzi ročnou, polročnou, štvrťročnou, ale aj mesačnou splátkou poistného. Onlia navyše umožňuje svojim zákazníkom vypovedať zmluvu k PZP kedykoľvek v priebehu roka.


Kontaktné informácie Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Union poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava

IČO

31 322 051

Obchodný register

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 383/B


Zákaznícky servis

0800 400 400
(+421) 2 20 811 400

Hlásenie škôd

0800 400 400

Asistenčná služba

0800 400 400
(+421) 2 20 811 400

E-mail

info@onlia.sk

Web stránky

www.onlia.sk

Sociálne siete

Facebook
Youtube
Google+

Kontakt Kontaktujte nás