novis-45.jpg

NOVIS Poisťovňa vstúpila na slovenský trh koncom roka 2013 a na rozdiel od iných slovenských poisťovní nie je napojená na žiadnu korporáciu. Založilo ju 15 akcionárov, z čoho je 13 fyzických osôb a 2 právnické, zo šiestich krajín. Hoci má hlavné sídlo v Bratislave, jej zloženie je medzinárodné. Jedným z budúcich cieľov poisťovne je preto aj rozšírenie pobočiek do iných krajín, najmä Rakúska, Nemecka, Českej republiky, ale aj Poľska a ďalších.

Svoje poistné produkty poisťovňa poskytuje výlučne cez nezávislých finančných sprostredkovateľov, spolupracujúcich aj s inými finančnými inštitúciami, čím plánuje maximálne zníženie svojich nákladov najmä na chod pobočiek, a tak perspektívu dosiahnutia zisku už v druhom roku svojho pôsobenia.

NOVIS Poisťovňa je poisťovňa zameraná na životné poistenie. Hlavnými produktmi sú teda poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie pre prípad smrti a dožitia, kombinácie týchto poistení spojené s investičným fondom, dôchodkové poistenie a pripoistenie pre prípad úrazu alebo choroby. Zakladatelia poisťovne tak chcú reagovať na aktuálnu situáciu na trhu a prinášať klientom nové možnosti a riešenia.


Kontaktné informácie NOVIS Poisťovňa a.s.

Úplný názov spoločnosti

NOVIS Poisťovňa a.s.

Sídlo spoločnosti

Havlíčkova 16
811 04 Bratislava

IČO

47 251 301

Obchodný register

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 5851/B


E-mail

novis@novisins.eu

Web stránky

www.novis.eu

Kontakt Kontaktujte nás