metlife-2.jpg

Poisťovňa MetLife Amslico, pôvodne známa ako Poisťovňa Amslico – Alico, a.s. vznikla v roku 1921 v čínskom Šanghaji, odkiaľ sa neskôr presťahovala do USA. V 70. rokoch 20. storočia sa stala prvou zahraničnou spoločnosťou, ktorá získala licenciu na predaj životného poistenia v Japonsku. V roku 2010 sa poisťovňa Amslico spojila so spoločnosťou MetLife a vytvorila globálnu spoločnosť MetLife Amslico.

 

Spoločnosť MetLife Amslico sa so svojimi viac ako 140-ročnými skúsenosťami v súčasnosti radí medzi svetových lídrov v poskytovaní poisťovacích služieb, dôchodkového zabezpečenia a riešení v oblasti sporenia. Spoločnosť MetLife Amslico má silné zastúpenie vo svete – svoje pobočky má vo viac ako 60 krajinách a zastupuje až 90 miliónov klientov.

Poisťovňa MetLife Amslico začala na slovenskom poistnom trhu pôsobiť už v roku 1995. Svojim klientom na Slovensku i v zahraničí poskytuje produkty životného, úrazového a zdravotného poistenia, ako aj rôzne dôchodkové a sporiace produkty.


Kontaktné informácie MetLife Europe Insurance Limited

Úplný názov spoločnosti

MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Pribinova 10
811 09 Bratislava

IČO

47 257 091

Obchodný register

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2698/B, organizačná zložka MetLife Europe Insurance Limited, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 472350


Zákaznícky servis

(+421) 2 59 363 111

Fax

(+421) 2 59 363 255

Hlásenie škôd

(+421) 2 59 363 111

Asistenčná služba

(+421) 2 20 678 678

E-mail

metlife@metlife.sk

Web stránky

www.metlife.sk

Kontakt Kontaktujte nás