kooperativa-2.jpgPoisťovňa Kooperativa vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku a to už v roku 1990. Založením vlastnej maklérskej spoločnosti Capitol a. s. sa poisťovňa Kooperativa začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Práve vďaka podpore a vysokokvalitnému know – how, dosahuje Kooperativa vynikajúce výsledky na poli životného i neživotného poistenia.

V rámci sekcie životného poistenia je možné u Kooperativy uzatvoriť napr. kapitálové poistenie, kapitálové poistenie v prospech detí, investičné, dôchodkové, rizikové životné poistenie či úrazové poistenie. Ponuka neživotného poistenia je rovnako bohatá – cestovné poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti a poistenie bankových produktov tvorí spolu s poistením motorových vozidiel tzv. balík neživotného poistenia.

Súčasťou ponuky neživotného poistenia je aj povinné zmluvné poistenie Kooperativa. To je možné uzatvoriť v dvoch základných variantoch: Partner a Europartner, ktoré sa od seba líšia limitmi poistného plnenia. Okrem možnosti nahlásiť vzniknutú škodu cez telefón je výhodou aj poskytovanie asistenčných služieb, ktoré je súčasťou každého poistenia motorového vozidla. Poisťovňa Kooperatíva však ponúka i ďalšie zľavy a výhody spojené s jej povinným zmluvným poistením.


Kontaktné informácie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Štefanovičová 4
816 23 Bratislava 1

IČO

00 585 441

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B


Zákaznícky servis

0800 120 000

Fax

(+421) 2 5249 5983

Hlásenie škôd

0850 111 577
(+421) 2 5728 1670

Asistenčná služba

18 118
(+421) 2 6353 2236

E-mail

info@koop.sk

Web stránky

www.koop.sk

 

Kontakt Kontaktujte nás