komunalna-2.jpgKomunálna poisťovňa zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou v roku 1994. Jej hlavným poslaním je poskytovať klientom poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale aj v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Rozvinutou obchodnou sieťou zloženou zo 7 riaditeľstiev a 46 obchodných miest zabezpečuje Komunálna poisťovňa rýchle a kvalitné poskytovanie svojich služieb.

Poisťovňa ponúka širokú škálu poistných produktov tak životného, ako aj neživotného poistenia. Okrem klasického životného poistenia môže klient uzavrieť napríklad aj poistenie detí a mládeže, penzijné poistenie či poistenie pohrebných nákladov. V rámci neživotného poistenia sa dá poistiť motorové vozidlo, majetok, stroje, vnútroštátna a zahraničná preprava. Poistiť si možno aj zodpovednosť za škodu či uzavrieť cestovné poistenie.

V prípade poistenia auta poskytuje spoločnosť havarijné poistenie i povinné zmluvné poistenie Komunálnej poisťovne. Podobne ako ostatné poisťovne, aj Komunálna poisťovňa poskytuje viaceré zľavy a výhody. Klient, ktorý si uzavrie PZP Komunálnej poisťovne má nárok na 10 % bonus za každé bezškodové poistné obdobie. Dôchodcovia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnuté osoby majú zasa nárok na zníženú sadzbu vo výške 50 % zo základného poistného a pod.


Kontaktné informácie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Štefánikova 17
811 05 Bratislava

IČO

31 595 545

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B


Zákaznícky servis

0800 112 222

Hlásenie škôd

0850 111 566
(+421) 2 5262 7282

Asistenčná služba

18 118 (SR)
(+421) 2 6353 2236

E-mail

info@kpas.sk

Web stránky

www.kpas.sk

Sociálne siete

Facebook

Kontakt Kontaktujte nás