groupama-2.jpgVznik spoločnosti Groupama siaha až do polovice 19. storočia, kedy sa francúzski poľnohospodári rozhodli zabezpečiť sa proti riziku požiaru. Viaceré poľnohospodárske družstevné poisťovne boli neskôr združené pod názvom Groupama. V súčasnosti patrí spoločnosť Groupama Garancia k významným aktérom európskeho poisťovacieho trhu. Vďaka veľkému množstvu zamestnancov poskytuje svojim zákazníkom služby v oblasti neživotného poistenia na špičkovej úrovni.

V rámci neživotného poistenia poskytuje poisťovňa Groupama Garancia viacero produktov. Patria k nim napríklad poistenie domu a domácnosti, poistenie miest a obcí, poistenie podnikateľov, poistenie zodpovednosti, cestovné či úrazové poistenie. Okrem toho poskytuje poisťovňa Groupama Garancia aj poistenie motorových vozidiel – a to povinné zmluvné poistenie Groupama a havarijné poistenie Groupama.

Výpočet ceny PZP Groupama sa robí podľa parametrov automobilu, konkrétne podľa objemu motora. Klienti, ktorí si povinné zmluvné poistenie Groupama uzavrú, majú možnosť získať bonus za bezškodový priebeh a to až do výšky 60 %. Okrem toho môžu klienti získať i ďalšie zľavy ako napríklad zľavu pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP či zľavu pre klientov, ktorí si uzavrú v poisťovni ďalšiu zmluvu.


Kontaktné informácie Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Miletičova 21
821 08 Bratislava

Poštová adresa

Miletičova 21
P.O. Box 32
820 05 Bratislava 25

IČO

47 236 060

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo: 2019/B


Zákaznícky servis

(+421) 2 208 54 208

Fax

(+421) 2 208 54 441

Hlásenie škôd

(+421) 2 5249 5249

Asistenčná služba

0800 155 315
(+421) 2 492 05 999

E-mail

info@groupamagarancia.sk

Web stránky

www.groupamagarancia.sk

Kontakt Kontaktujte nás