ergo-2.jpgERGO Poisťovňa, a.s. patrí do holdingu ERGO Austria International AG a zároveň je súčasťou významnej medzinárodnej poisťovacej skupiny ERGO so sídlom v Nemecku. Skupina ERGO poskytuje klientom silné a stabilné zázemie, nakoľko sa môžu spoľahnúť na jednu z popredných svetových zaisťovacích spoločností, Munich Re, ako aj na zdieľanie know-how v rámci skupiny ERGO.

Aby mohla ERGO Poisťovňa svedomito plniť svoje motto „Poistiť znamená porozumieť“, venuje pozornosť potrebám a požiadavkám klientov a stavia ich do centra pozornosti. Na trhu kombinuje svoje špecializované vedomosti s odbornými znalosťami lokálnych partnerov v bankovom a poistnom sektore a špecifickými schopnosťami poskytovanými silnou skupinou ERGO.

Do svojho portfólia produktov zahŕňa napríklad investičné poistenie, úrazové poistenie, poistenie pre cudzincov, poistenie nehnuteľností a domácnosti, ale aj celoročné cestovné poistenie. V rámci neho poskytuje nadštandardné limity, poistné krytie s územnou platnosťou pre celý svet a ďalšie výhody.


Kontaktné informácie ERGO Poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

ERGO Poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Apollo Business Center II Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava

IČO

35 779 012

Obchodný register

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2332/B


Zákaznícky servis

0850 777 777

Fax

(+421) 2 3211 20 99

Hlásenie škôd

(+421) 2 2051 67 53
0850 777 777

Asistenčná služba

(+421) 2 2051 67 53
0850 777 777

E-mail

info@ergo.sk

Web stránky

www.ergo.sk

Kontakt Kontaktujte nás