axa-2.jpg
Poisťovňa AXA, ktorá patrí k rovnomennej finančnej skupine, začala pôsobiť na Slovensku v roku 2007. Hlavnou oblasťou pôsobenia poisťovne AXA je oblasť finančného zabezpečenia ľudí a majetku. Aj preto je finančná skupina AXA na Slovensku zastúpená životnou a neživotnou poisťovňou, doplnkovou dôchodkovou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a investičnou spoločnosťou.

Finančná skupina AXA poskytuje služby viac ako 65 miliónom klientov vo všetkých poistných oblastiach. Okrem množstva poistných produktov životného poistenia, poskytuje poisťovňa AXA od roku 2008 v rámci neživotného poistenia aj poistenie domova (stavby, domácnosti), automobilu (povinné zmluvné poistenie AXA a havarijné poistenie) a širokú ponuku rôznych pripoistení a asistenčných služieb.

Povinné zmluvné poistenie AXA poskytuje okrem zákonom stanovenej zodpovednosti za škody aj viacero praktických výhod. Medzi ne patrí napr. odomknutie dverí, privezenie benzínu, výmena pneumatík či poskytnutie ďalších asistenčných služieb – a to zadarmo. V rámci PZP AXA je možné uzavrieť aj rôzne formy pripoistení, ako napr. úrazové pripoistenie, pripoistenie skiel, batožiny či pripoistenie asistencie.


Kontaktné informácie AXA pojišťovna, a.s.

Úplný názov spoločnosti

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Kolárska 6
811 06 Bratislava

IČO

36 857 521

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1576/B


Zákaznícky servis

(+421) 2 2929 2929

Fax

(+421) 2 5949 1112

Hlásenie škôd

(+421) 2 2929 2929

Asistenčná služba

(+421) 2 2929 2929

E-mail

info@axa.sk

Web stránky

www.axa.sk


Centrála AXA pojišťovna, a.s.

Sídlo centrály

AXA pojišťovna, a.s.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
Česká republika

IČO centrály

281 95 604

Obchodný register centrály

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826

Kontakt Kontaktujte nás