axa-assistance-2.jpg


Poisťovňa AXA ASSISTANCE je súčasťou AXA Group – jednej z najväčších poisťovacích skupín na svete. AXA Group je celosvetovým lídrom v oblasti finančného zabezpečenia, a to nielen v západnej Európe, ale aj v Severnej Amerike a na Ďalekom východe. Jej pobočky môžete nájsť vo viac ako 30 krajinách sveta.

 

Na českom a slovenskom trhu pôsobí poisťovňa AXA ASSISTANCE už od roku 1998, pričom sa primárne zameriava na oblasť asistenčných služieb a cestovného poistenia. Vďaka silnej medzinárodnej sieti pobočiek a operačných stredísk sa v oblasti asistenčných služieb radí poisťovňa AXA ASSISTANCE medzi najkvalitnejších poskytovateľov s celosvetovou pôsobnosťou.

Pri poskytovaní služieb sa poisťovňa AXA ASSISTANCE zameriava na operatívnosť, jednoduchosť a komfort klienta. Klient tak dostáva poistné plnenie spravidla vo forme služieb pri zavolaní na asistenčnú linku. Pracovníci asistenčnej služby sú k dispozícii 24 hodín denne a dôraz kladú na efektivitu riešenia a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.


Kontaktné informácie AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Úplný názov spoločnosti

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA

Sídlo spoločnosti

Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Poštová adresa

Zámocká 30
811 07 Bratislava

IČO

25 695 215 (v ČR)

Obchodný register

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 61910


Zákaznícky servis

(+421) 220 664 228

Fax

(+420) 272 101 009

Hlásenie škôd

(+420) 272 099 990

Asistenčná služba

(+421) 220 664 229

E-mail

zakaznickalinka@axa-assistance.cz

Web stránky

www.axa-assistance.cz

Sociálne siete

Facebook

 

Kontakt Kontaktujte nás