allianz-2.jpg

Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá patrí do rodiny európskej spoločnosti Allianz Societas Europaea, pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desaťročí. Viac ako 2000 zamestnancov a vyše 300 obchodných miest zabezpečuje prevádzku širokej obchodnej siete Allianz – SP, čím robí zo spoločnosti Allianz jednu z najväčších komerčných univerzálnych poisťovní na Slovensku. Nie nadarmo získala Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. titul Poisťovňa roka 2009.

Spoločnosť Allianz sa zameriava na tri prioritné oblasti podnikania: ochranu (poistenie majetku a zodpovednosti, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné poistenie), finančné zabezpečenie (životné a nemocenské poistenie) a zhodnocovanie investícií (správa aktív). Okrem poskytovania životného a úrazového poistenia, poistenia súkromného majetku či poistenia v oblasti priemyslu sa Allianz – Slovenská poisťovňa zaoberá aj poisťovaním motorových vozidiel.

V rámci balíka poistení motorových vozidiel poskytuje samozrejme aj uzatvorenie PZP Allianz. Pri výpočte ceny povinného zmluvného poistenia Allianz zohľadňuje poisťovňa individuálny profil držiteľa vozidla, ako aj technické parametre automobilu. Poisťovňa tak ponúka svojim klientom tri rôzne poistné balíky povinného zmluvného poistenia Allianz: Basic, Standard a Optimal.


Kontaktné informácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

IČO

35 901 624

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.196/B


Zákaznícky servis

0800 122 222
(+421) 2 496 15 677

Fax

(+421) 2 57 106 891

Hlásenie škôd

0800 122 222
(+421) 2 496 15 677

Asistenčná služba

0800 122 222
(+421) 2 529 33 112 (pre klientov s Mondial Assistance)

E-mail

allianzsp@allianzsp.sk

Web stránky

www.allianzsp.sk

Sociálne siete

Facebook
Youtube

Kontakt Kontaktujte nás