aig-2-1.jpg

Poisťovňa AIG, celým názvom AIG Europe Limited, je medzinárodnou poisťovacou organizáciou s registrovaným sídlom v Londýne. Svoje služby poskytuje klientom už vyše 90 rokov, a to vo viac ako 160 krajinách a jurisdikciách sveta.

Poisťovňa AIG pôsobí na Slovensku od roku 1998, kedy svoje služby zabezpečovala prostredníctvom svojich spoločností: Poisťovne AIG Slovakia, a.s., AIG Europe S.A. a Chatis Europe S.A. Dnes všetky činnosti týchto spoločností zabezpečuje AIG Europe Limited.

 

Na Slovensku poskytuje aktuálne poisťovňa AIG Europe Limited svoje služby podnikateľom a organizáciám. Pre podnikateľov a spoločnosti ponúka poisťovňa AIG poistenie majetku a energetických rizík, poistenie prepravy zásielok, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie profesnej zodpovednosti.


Kontaktné informácie AIG Europe Limited

Úplný názov spoločnosti

AIG Europe Limited, slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

AC Diplomat Palisády 29
811 06 Bratislava

IČO

47 241 128

Obchodný register

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo 2126/B


Zákaznícky servis

(+421) 2 59 102 111

Fax

(+421) 2 59 102 180

E-mail

aigslovakia@aig.com

Web stránky

www.aig.com


Centrála The AIG Building

Sídlo centrály

The AIG Building
58 Fenchurch Street
London EC3M 4AB
United Kingdom

IČO centrály

01486260

Obchodný register centrály

Registrovaná v Anglicku a Walese, číslo spoločnosti: 01486260

Kontakt Kontaktujte nás