Poistenie nehnuteľnosti

Kompletná ochrana pod jednou strechou

UNIQA Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-uniqa-5.pngPoistenie domácnosti a budov - Domov a Šťastie


Názov Produktu

Domov a Šťastie

Súčasti 

 • Poistenie budovy a vedľajších stavieb
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie záhrad
 • Poistenie zodpovednosti za škodu

Moduly

 • Basic
 • Štandard
 • Optimal

Spoluúčasti

 • Bez spoluúčasti
 • 99

 

Poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti Domov & Šťastie

Vďaka produktu Domov & Šťastie si môžete dať poistiť dom, byt, garáž a zariadenie domácnosti. Určenie poistnej sumy je veľmi jednoduché -  Vy len správne určíte veľkosť podlahovej plochy a my určíme minimálnu poistnú sumu tak, aby nenastalo podpoistenie.
 
 • náhrada skutočne vzniknutej škody
 • bez rizika podpoistenia
 • ochrana pred škodami spôsobenými prírodnými živlami
 • ochrana pred následkami lúpeže, krádeže, prípadne vandalizmom
 • finančná pomoc pri odstraňovaní následkov poistnej udalosti
 • ochranu Vášho domova vnímame Vašimi očami tzn. poistenie je „ušité na mieru“
 

UNIQA ASSISTANCE

Asistenčné služby ako bonus k poisteniu Domov & Šťastie.

Cieľom asistenčnej služby je zabezpečiť nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii. Je k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete:

 • prácu odborníka  v prípade zablokovania dverí  (max. do výšky 150 EUR)
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR, ak sa stane domácnosť neobývateľnou v prípade poistnej udalosti
 • telefonickú právnu asistenciu (nielen pri poistnej udalosti)
 • právnu asistenciu  s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča po záručnej dobe do výšky 150 EUR. Platí pre elektrospotrebiče až do veku 7 rokov.
 
 
 
Kontakt Kontaktujte nás