Poistenie nehnuteľnosti

Kompletná ochrana pod jednou strechou

Kooperatíva Poisťovňa, a.s.poistovna-logo-kooperativa-5.png

 

Poistenie domácnosti a budov - Bezstarostný Domov


Názov Produktu

Bezstarostný Domov

Súčasti 

 • Poistenie budovy a vedľajších stavieb
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie skla
 • Poistenie náhrobného pomníka

Moduly

 • Optimum
 • Excelent

Spoluúčasti

 • Bez spoluúčasti
 • 30
 • 50
 • 100
 • 170

 

Bezstarostný Domov

Bezstarostný domov poistí váš dom alebo byt a jeho zariadenie. Poskytneme vám finančné odškodnenie v prípade nečakanej živelnej pohromy, krádeže, vandalizmu, uhradíme škody spôsobenej na majetku alebo zdraví inej osobe. Takéto prípady sú čoraz častejšie, je rozumné sa vopred pripraviť. Ak plánujete financovať svoje nové bývanie hypotékou, poistenie budete potrebovať.

 

Poistíme vám

 • všetky budovy a stavby vo vašom vlastníctve (napríklad rodinný dom, byt, chata, budovy a stavby vo výstavbe)
 • vedľajšie budovy ako garáž, kôlňu, záhradný domček, oplotenie, bazény a pod.)
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • zariadenie bytu či domu

 

Asistenčné služby vám pomôžu

 • v prípade nečakanej situácie (živelná pohroma, krádež, vandalizmus)
 • pri zablokovaní vstupných dverí, pri strate alebo zalomení kľúča
 • ak je váš byt či dom pre poistnú udalosť neobývateľný
 • v prípade, že sa u vás doma objaví nežiadúci hmyz alebo iné živočíchy

 

Výhody

 • z poistenia uhradíme za vás škody, ktoré by ste spôsobili vy alebo členovia rodiny na majetku alebo zdraví inej osoby
 • jednou zmluvou poistíte majetok a zariadenie na trvalej adrese, ale aj veci v osobnom vlastníctve v prechodnom bydlisku členov rodiny (školský internát, podnájom živiteľa rodiny)
 • môžete predĺžiť záruku domácich spotrebičov do 48 mesiacov
 • okrem poistenia budovy poistíte aj stavebné súčasti domu alebo bytu a domáce spotrebiče
 • môžete pripoistiť pomníky a náhrobné kamene
 • aplikácia Kooperativa Help vám pomôže aj v zložitých situáciách ako sú záplavy, požiar alebo zaseknutý kľúč
Kontakt Kontaktujte nás