Poistenie nehnuteľnosti

Kompletná ochrana pod jednou strechou

Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-allianz-9.png

 

Poistenie domácnosti a budov - Môj Domov


Názov Produktu

Môj Domov

Súčasti 

 • Poistenie budovy a vedľajších stavieb
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie záhrad
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie skla
 • Poistenie náhrobného pomníka
 • Poistenie Privát plus

Moduly

 • Basic
 • Štandard
 • Optimal

Spoluúčasti

Bez spoluúčasti

 

Poistenie stavby

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Spolu s rodinným domom, bytom alebo chatou sú poistené aj vybrané vedľajšie stavby ako oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik a žumpa, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.

 

Poistenie stavby - moduly poistenia

Poistné Riziká

Basic

Štandard

Optimal

Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla

poistené poistené poistené

Krádež, lúpež

poistené poistené poistené

Vandalizmus po vlámaní

poistené

poistené

poistené

Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda

x poistené poistené

Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus

x poistené poistené

Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo

x x poistené

 

Poistenie Domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

Poistenie zahŕňa aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke, t.j. pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vybraného elektrospotrebiča, na ktoré by sa vzťahovala zákonná záruka poskytovaná predajcom, bude takáto škoda krytá poistením aj po skončení zákonnej záruky a to počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov v závislosti od zvoleného modulu.

V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

 

Poistenie Domácnosti - moduly poistenia

Poistné Riziká

BasicŠtandardOptimal

Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla

poistené poistené poistené

Krádež, lúpež

poistené poistené poistené

Vandalizmus po vlámaní

poistené

poistené

poistené

Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie

x poistené poistené

Pád predmetov, náraz vozidla, vandalizmus, prepätie, atmosférické zrážky, spodná voda, predĺžená záruka elektrospotrebičov

x poistené poistené

Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody

x x poistené

 

Poistenie záhrady

Je určené nielen majiteľom, ale aj nájomcom úžitkových a okrasných záhrad na území Slovenskej republiky.

Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia v rozmedzí od 5 do 50 Eur za 1m2 záhrady resp. za 1 strom.

Vaša záhrada bude chránená pred:

 • povodňami a záplavami,
 • víchricou, krupobitím a úderom blesku,
 • požiarom a výbuchom,
 • zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,
 • nárazom vozidla, pádom lietadla a predmetov,
 • zničením stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením budovy.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na škody členov domácnosti z bežného občianskeho života a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.

Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

 

Poistenie skla

Poistenie sa vzťahuje na stavebné súčasti zo skla, sklenené dvere, pevne vsadené alebo zabudované sklo (napríklad okná, vstupné dvere, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu, sklenená výplň dvierok na krbe a pod.) a na ďalšie sklenené súčasti vášho domova ako napríklad zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne alebo slnečné kolektory.


Poistenie náhrobného pomníka

Poistenie sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti.

váš pomník bude chránený pred:

 • požiarom, výbuchom, úderom blesku,
 • pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,
 • povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,
 • víchricou, krupobitím, lavínou.

Náhrobný pomník je možné poistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy.

 

Poistenie PRIVÁT PLUS

V rámci produktu Môj domov si môžete dojednať Poistenie Privát plus. Toto vám zabezpečí pomoc v prípadoch ako napr. zabuchnuté vchodové dvere, vytečená voda z radiátora atď.

Poistné udalosti z Poistenia Privát plus je možné nahlasovaťNONSTOP 24 hodín denne 7 dní v týždni na telefónnom čísle0800 122 222.

 

Kontakt Kontaktujte nás