Cookies a Webbeacons

 
1. Portál využíva tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa umiestnia na počítači používateľa, kde ich môže používateľ opätovne vyvolať). Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval prístup používateľa na portál, a aby ste sa mohli prihlásiť na naše služby.
 
2. Používateľ si môže svoj internetový prehliadač nastaviť tak, že zamietne niektoré alebo aj všetky cookies. Ak používateľ neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
 
3. Portál môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať interakcie s portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na portáli). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do letákov a marketingových mailov oprávnených subjektov, za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.
 
4. Návštevou portálu používateľ prehlasuje, že súhlasí s používaním cookies a webbeacons.
 

Ďalšie ustanovenia

1. Prevádzkovateľ a partner portálu zaznamenávajú aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač používateľa v súvislosti s využívaním portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie  úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa používateľ na portál dostal), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti portálu. Prevádzkovateľ a partner portálu registrujú každý prístup na portál a každý dopyt na umiestnené súbory.
 
2. Kliknutím na logá alebo webové adresy partnerských poisťovní a iných finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektami, a preto prevádzkovateľ ani partner portálu nezodpovedajú za ich obsah, informácie v nich uvedené ani ich zaobchádzanie s osobnými údajmi.
 
3. Používateľ žiada a súhlasí, aby mu oprávnené subjekty zasielali informačné a propagačné materiály a/alebo aby ho kontaktovali za účelom poskytnutia informácií o nimi ponúkaných produktoch a službách alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Používateľ je oprávnený e-mailom alebo písomne požiadať oprávnený subjekt o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ alebo svojho ďalšieho kontaktovania.
 
4. Návštevou portálu používateľ potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v tomto dokumente, a že s nimi súhlasí, bude podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.