Havarijné poistenie

Ochrana na ceste v nečakaných situáciách

vypracovať ponuku
vypracovať ponuku

Union Poisťovňa, a.s.poistovna-logo-union-4.png

 

Havarijné poistenie 


Názov Produktu

Havarijné Poistenie KASKO

Možnosti

Balíky Havária, Havária a Krádež

Spoluúčasti

Bez spoluúčasti

Fixná  99€ 

Fixná 199€

Fixná 299€

Poistné Riziko

Havária, krádež, živelná udalosť, vandalizmus, hlodavce

Územná Platnosť

Územná Európa

Pripoistenia v Cene

Asistenčné Služby

Havarijné Poistenie KASKO

Vyberte si balík Havária alebo Havária a krádež

 

HAVÁRIA

 • Havária
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Káble a hadice zničené hlodavcami
 • Asistenčné služby
HAVÁRIA a KRÁDEŽ

 • Havária
 • Vandalizmus
 • Krádež
 • Živelná udalosť
 • Káble a hadice zničené hlodavcami
 • Asistenčné služby