Havarijné poistenie

Ochrana na ceste v nečakaných situáciách

vypracovať ponuku
vypracovať ponuku

Kooperatíva Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-kooperativa-3.png

 

Havarijné poistenie AUTO Komplet


Názov Produktu

Havarijné Poistenie AUTO Komplet

Možnosti

Auto variant - balíky Basic a Optimum

Spoluúčasti

4% minimálne  200€ 

8% minimálne  400 (zľava 15%)

10% minimálne 330 (len nákladné motorové vozidlá)

Poistné Riziko

Havária, krádež, živelná udalosť, vandalizmus

Územná Platnosť

Územná Európa

Pripoistenia v Cene

Asistenčné Služby

Auto Variant

Poškodené alebo ukradnuté auto môže spôsobiť krízovú situáciu vám a vašej rodine alebo skomplikovať prácu podnikateľom. Havarijné poistenie Auto komplet vám ponúka užitočné služby a finančnú náhradu škody, ktorá vznikne na aute z dôvodu havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu, pôsobenia živla. Vyberte si balík Basic alebo Optimum.

Náklady na opravu do 110 % všeobecnej hodnoty vozidla


BASIC

 • Batožina
 • Úraz
 • Pneumatiky
 • Zámena paliva
 • Náhradné vozidlo

OPTIMUM

 • Batožina
 • Úraz
 • Pneumatiky
 • Zámena paliva
 • Náhradné vozidlo
 • Čelné Sklo
 • Terorizmus
 • Polepy
 • Nasatie vody do motora

 

Výhody Produktu

 • asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia vozidla 
 • možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez CDŠ (centrálny dispečing škôd), nonstop služba
 • poistenie je možné dojednať aj bez spoluúčasti
 • poistné môžete platiť štvrťročne a polročne bez prirážky
 • možnosť priznania viacerých zliav
 • vybudovaná široká sieť pre realizáciu obhliadok vďaka technikom na celom území SR