Havarijné poistenie

Ochrana na ceste v nečakaných situáciách

vypracovať ponuku
vypracovať ponuku

Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-allianz-5.png

 

Havarijné poistenie Moje Auto KASKO


Názov Produktu

Havarijné Poistenie Moje Auto KASKO

Možnosti

Basic, Basic+, Optimal, Optimal+

Spoluúčasti

Bez Spoluúčasti

5% minimálne   65€

10% minimálne 150€

Poistné Riziko

Havária, krádež, živelná udalosť, vandalizmus, hlodavce

Územná Platnosť

Územná Európa

Pripoistenia v Cene

Asistenčné Služby

BASIC

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

BASIC+

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami

OPTIMAL

 • Havária v plnom rozsahu
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami


OPTIMAL+

 • Havária v plnom rozsahu
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami