Cestovné poistenie

Prispôsobíme sa vašim potrebám

Union Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-union-5.png

 

Celoročné Cestovné Poistenie 


Názov Produktu

Celoročné Cestovné Poistenie

Balíky

Klasik, Komfort, Komfort Storno

Druhy Poistení

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla
 • Poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
 • Poistenie storna objednanej služby
 • Poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

Územná platnosť

Európa, Celý svet, Slovensko


Individuálne Komplexné Cestovné Poistenie 


Názov Produktu

Individuálne Komplexné Cestovné Poistenie

Druhy Poistení

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie úrazu
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Náklady na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách v zahraničí
 • Storno objednanej služby
 • Domáci miláčik
 • Dovolenková domácnosť

Možnosti

Krátkodobé, Celoročné, Poistenie do Hôr

Vstupný vek

6m - 14r, 15 - 69, 70+

Územná platnosť

Európa, Celý svet

Kontakt Kontaktujte nás