Cestovné poistenie

Prispôsobíme sa vašim potrebám

GENERALI Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-generali-6.png

 

Cestovné poistenie


Názov Produktu

Cestovné Poistenie

Produkty

Klasik, Plus, Komfort, Komplet

Druhy Poistení

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie úrazu
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie stornovacích poplatkov
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty
 • Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • Poistenie doplnkových asistenčných služieb

Možnosti

Krátkodobé, Celoročné, Poistenie do Hôr, Poistenie pre Au-pair, Študijný Pobyt

Územná platnosť

Európa, Celý svet


Poistenie Klasik

 • Liečebné náklady
 • Asistenčné služby


Poistenie Plus

 • Liečebné náklady
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie pátrania a záchrany
 • Poistenie zodpovednosti
 • Asistenčné služby

 

Poistenie Komfort

 • Liečebné náklady
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie pátrania a záchrany
 • Poistenie zodpovednosti
 • Batožina
 • Asistenčné služby
 • Asistenčné služby nadštandard

 

Poistenie Komplet

 • Liečebné náklady
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie pátrania a záchrany
 • Poistenie zodpovednosti
 • Batožina
 • Poistenie storno poplatkov
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty
 • Asistenčné služby
 • Asistenčné služby nadštandard
Kontakt Kontaktujte nás