Cestovné poistenie

Prispôsobíme sa vašim potrebám

Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s. poistovna-logo-allianz-7.png

 

Cestovné poistenie


Názov Produktu

Cestovné Poistenie

Druhy Poistení

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie úrazu
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál
 • Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • Poistenie doplnkových asistenčných služieb

Možnosti

Krátkodobé, Celoročné

Poistenie Liečebných Nákladov v Zahraničí

V rámci komerčného cestovného poistenia uhradíme za vás nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine (v prípade, ak cestujete v rámci EU a uplatňujete si Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz. Naše cestovné poistenie poskytuje neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí.

Poistná ochrana zahŕňa
 • Ambulantnú zdravotnú starostlivosť, vrátane predpísaných liekov
 • Hospitalizáciu
 • Prepravu do zdravotníckeho zariadenia, vrátane cesty späť
 • Operáciu
 • Akútne zubné ošetrenie (do limitu 335 EUR)
 • Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy (do limitu 1 000 EUR)
 • Prevoz poisteného do vlasti (repatriácia)
 • Prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti (repatriácia)
 • Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

Podrobnejšie informácie sú uvedené v poistných podmienkach.

 

Poistenie Úrazu

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.

Limity poistného plnenia 
DruhSuma
Trvalé následky 6 650 Eur
Smrť úrazom 3 350 EurPoistenie Batožiny

K cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok "zbalený" na cesty. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

Limity poistného plnenia
DruhSuma
Základný limit 1 000 Eur
Pripoistenie 3 000 EurPoistenie Zodpovednosti za Škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku.

Limity poistného plnenia
Druh  
       Suma
Škoda na zdraví a/alebo na majetku    
   100 000 EUR

 

 

Poistenie Stornovacích Poplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na storno poplatky, ktoré od vás požaduje v prípade zrušenia cestovnej služby cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo iný poskytovateľ cestovnej služby. Typickou situáciou je nepredvídané, akútne ochorenie účastníka zájazdu, kvôli ktorému nemôže nastúpiť na zaplatený zájazd.

 

Poistenie Nákladov na Záchrannú Činnosť

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni. Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služny na území SR ponúkame poistenie do hôr, ktoré si môžete uzatvoriť aj samostane.

Kontakt Kontaktujte nás